Page URLs Unique Pageviews Evolution
journal_of_ultrasonography -5 -21.7%
Page titles Unique Pageviews Evolution
Ocena wartości użytkowej drenażu przezskórnego objawowych torbieli wątroby w połączeniu z próbą obliteracji +1 +100%
Evaluation of the utility value of percutaneous drainage of symptomatic hepatic cysts combined with an obliteration attempt -6 -26.1%
Search Engines Visits Evolution
DuckDuckGo -1 -100%
Country Visits Evolution
Italy +3 +100%
Belgium +1 +100%
Bulgaria +1 +100%
Iraq +1 +100%
Libya +1 +100%
United States -5 -62.5%
Egypt -2 -100%
Georgia -2 -100%
Indonesia -2 -100%
Russia -2 -100%